Studiemiljø

På Det Blå Gymnasium har vi en meget flad organisationsstruktur og sammen med en åben og ligeværdig kommunikation mellem studerende og skolens ansatte, har vi skabt rammerne for et udviklende og indflydelsesrigt studiemiljø.

Der er derfor et tæt samarbejde mellem De Studerendes Råd, festudvalg og fredagscafeudvalg. Det sikrer en hurtig og direkte indflydelse for eleverne på skolens studiemiljø.

I skoleåret 2010/2011 blev der således på initiativ fra de studerende etableret en lounge, hvor der med mellemrum afholdes fredagscafé. Der blev indkøbt sofaer til de to kantiner og der blev etableret et gruppelokale (businesslounge) i HHX-afdelingen.

De Studerendes Råd – DSR

På Det Blå Gymnasium har De Studerendes Råd en vigtig rolle i udviklingen af skolens studiemiljø. Har du som studerende forslag til forbedringer af studiemiljøet, skal du endelig gå til din repræsentant, som så vil bringe det videre til De Studerendes Råd.

Underviser Jesper Terp er tovholder.

Fredagscafé- & festudvalg

Festudvalg

Festudvalget er en organisation af studerende fra Det Blå Gymnasium. De studerende i festudvalget har hver deres ansvarsområde. En studerende – direktøren – har det overordnede ansvar for udvikling, afholdelse og evaluering af fester på handelsgymnasiet. Festudvalget har til opgave i samarbejde med underviseren Alexander Gam Østergaard, at arrangere skolens fester.

I forbindelse med arbejde for festudvalget kan studerende ved efterspørgsel få en anbefaling i forbindelse med senere jobsøgning, og har også en række privilegier i forbindelse med gymnasiets fester.

Fredagscafeudvalg

Fredagscafeudvalget er, som festudvalget, en gruppe af studerende fra Det Blå Gymnasium. De har til opgave at bestyre fredagscafeen, som afvikles på aftalte dage i løbet af semestret. 

Ved at arbejde for fredagscafeudvalget kan studerende få en række priviligier i forbindelse med afholdelse af fredagscafe. Blandt andet er der mulighed for enkelte gratis drikkevarer. 

Sport og idræt

Idrætsdagene

På Det Blå Gymnasium er der to årlige idrætsdag samt to sundhedsdage på første år.
De to årlige idrætsdage ligger cirka november og cirka marts.
Programmet for idrætsdagene er fyldt med aktiviteter der både skal give sved på panden og en sjov oplevelse for klassen.

Tidligere vindere af idrætsdagene

Vinter 2018 ……….. 3mk
Karma-vinder 2018 1gvø

Sponsorer til Vinteridrætsdagen 2018 (Alfabetisk)

Bryggeriet Vestfyn, El Dorado, Glamsbjerg Bageren, Fynske Bank, Plums, Raunsborg og Schreiners Bog & Idé.

Sport

Det Blå Gymnasium har tradition for at deltage i DM for Handelsgymnasier i både håndbold og fodbold (inde og ude).
Det betyder at vi deltager i mindst 3 stævner i løbet af et skole år.

Indendørs fodbold- og håndboldstævnet er DM-stævner.
Udendørs fodbold er først et regionsstævne, hvor man kan kvalificere sig til et DM-stævne.

Som optakt til stævnerne vil der være enkelte træningspas og som regel også et par træningskampe mod fx VG og Glamsdalens Idrætsefterskole.