Om studieområdet

Studieområdet omfatter syv tværfaglige forløb og afsluttes med studiområdeprojektet (SOP).


Her er en liste over de studieområdeforløb som de studerende skal igennem i løbet af studietiden.


Et vigtigt aspekt af studieområdet er fokusset på metode, hvilket er en del af forberedelsen til universitetet.