Studieområdet omfatter syv tværfaglige forløb og afsluttes med studiområdeprojektet (SOP).

Her er en liste over de studieområdeforløb som de studerende skal igennem i løbet af studietiden:

  • SO1 Digitalisering
  • SO2 Sprog og Kultur
  • SO3 Bæredygtighed
  • SO4 Vækst
  • SO5 Kultur og marked
  • SO6 og SO7 Globalisering

Som udgangspunkt vil hver årgang gennemføre to studieområdeprojekter pr. semester.

Et vigtigt aspekt af studieområdet er fokusset på metode, hvilket er en del af forberedelsen til universitetet.

Herunder kan du finde studieplanerne for de gennemførte forløb sorteret efter årgang.

Overordnet studieplan:

Studieplan årgang 2017-2020:

Studieplan årgang 2018-2021:

Forløbsbeskrivelse SO6 og SO7 Globalisering

Studieplan årgang 2019-2022:

Forløbsbeskrivelse SO3 Bæredygtighed

Forløbsbeskrivelse SO4 Vækst

Forløbsbeskrivelse SO5 Kultur og marked

Forløbsbeskrivelse SO6 og SO7 Globalisering