Nøgletal for EUD/EUX

I henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. skal erhvervsuddannelser offentliggøre adgang til nøgletal, som giver information om fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald og overgangsfrekvens til anden uddannelse.

Nøgletal, som viser elevernes fuldførelsesfrekvens og frafaldfrekvens, fremgår af dette link https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/81.aspx.

Der skal sorteres på region og institution som vist her for at fremsøge nøgletallene for Handelsgymnasiet Vestfyn.

Rapporten viser hvor stor en andel af elever, som er i hovedforløb 3 måneder efter fuldført grundforløb. Det fremgår af rapporten, hvor stor en andel af eleverne der dels er i praktik i virksomhed og dels er i skolepraktik. Rapporten viser derudover den andel af elever, der er faldet fra på grundforløbet.

Handelsgymnasiet Vestfyn er ikke hovedforløbsskole. Der kan derfor ikke vises fuldførelse af erhvervsuddannelsen samt overgangsfrekvens til anden uddannelse, eftersom eleverne overgår til fuldførelse på anden skole i overgangen til hovedforløbet og derfra til overgangsfrekvens til anden uddannelse.