Kvalitetssystem HHX

Kvalitetssystem EUD

Evalueringsstrategi

Elevtrivselsundersøgelse

Resultater af elevtrivselsundersøgelserne de seneste tre år fremgår af nedenstående oversigt. Karaktererne er givet i henhold til en 10-trinsskala.

HHX

EUD

Resultatlønsopgørelse