Studie- og ordensregler

Disse studie- og ordensregler skal sikre et godt undervisningsmiljø på Skolen. Det er elevens pligt at følge studie- og ordensreglerne, og det er en betingelse for at få SU, at eleven er...

Missioner og visioner

Mission Skolen vil tilføre eleverne studieforberedende, erhvervsrettede og almendannende kompetencer såvel som personlig udvikling i et lokalt og globalt perspektiv. Visioner Skolen vil være en attraktiv uddannelsesinstitution der sikrer videns- og kompetenceudvikling...

EUX Karrieremuligheder

EUX Business holder alle døre åbne – du bliver både student og faglært på én gang. Det er derfor dit valg, om du vil fortsætte karrieren direkte i erhvervslivet eller om du...

EUX – Grundforløb 2 (GF2X) 20 uger

GF2X på EUX Business består af 15 uger med grundfag og 5 uger med uddannelsesspecifikke fag, som retter sig mod erhvervslivet i din valgte uddannelsesretning. Grundfag Afsætning C Virksomhedsøkonomi C Informationsteknologi C...

EUX – Grundforløb 1 (GF1X) 20 uger

GF1X på EUX Business åbner dørene til alle indgangene på erhvervsuddannelserne. Hos os starter GF1E med et introducerende forløb på 14 dage, hvor du kommer tæt på den merkantile verden indenfor detail,...

Prøver og eksamen for EUD og EUX

Skolen tilbyder eksamen i vinter- og sommertermin. De studerende går til eksamen i grundfag i henhold til prioriteringsliste (inkl. grundfag valgt som valgfag). Hver uddannelsesretning får tildelt sin egen prioriteringsliste. Skolen meddeler...

Vejledning for EUD og EUX

Uddannelses- og erhvervsvejlederen på EUD Business og EUX Business er Rie Nielsen. Første gang du møder uddannelses- og erhvervsvejlederen er i forbindelse med optagelse på EUD eller EUX. Du bliver indkaldt til...

Karrieremuligheder

På EUD Business samarbejder vi med det lokale erhvervsliv. Det giver muligheder for dig: Kontakter til det lokale erhvervsliv Virksomhedsbesøg Skabelse af netværk med mulighed for spændende jobs indenfor erhvervslivet. Du kan...

GF+

GF+ på EUD Business er for dig, som er uafklaret i forhold til dit valg af fagretning på erhvervsuddannelserne. GF+ er også for dig, som har brug for en opdatering af dine...