Kvalitet og evaluering

Elevtrivselsundersøgelse Fra 2019 foretages elevtrivselsundersøger af undervisningsministeriet: Gymnasiale uddannelser (HHX) Erhvervsuddannelser (EUD, EUX) Resultatlønsopgørelse

Kompetenceudvikling

Undervisning på Det Blå Gymnasium er tilrettelagt så de studerende arbejder med at tilegne sig viden, kundskab og kompetencer både i det enkelte fag og i flerfaglige forløb. Se nedenstående oversigt for...

Om studieområdet

Studieområdet omfatter syv tværfaglige forløb og afsluttes med studiområdeprojektet (SOP). Her er en liste over de studieområdeforløb som de studerende skal igennem i løbet af studietiden. Et vigtigt aspekt af studieområdet er...

Brobygning

Brobygning er for dig, der går i 10. klasse. Du kan vælge mellem 2 og 3 dages forløb. Hvis du går i 9. klasse, kan du tilbydes 1 uges brobygningsforløb, hvis din...

Studiestart

Bærbar til StudieStart *: harddisk **: Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook…)

Vejledning i PDF

Læs om hvad PDF er Gem som PDF (video) EXCEL – gem projektmappe som PDF Hvordan indsættes regneark i tekst SMART (video) Hvordan retter jeg en PDF (video) Excel – gem projektmappe som...

Eksamen-Prøver

Netprøver: Alle skriftlige eksaminer og større skriftlige opgaver f.eks. SRP, SSO og SOP afvikles via Netprøver.dk Du skal derfor vide, hvordan det foregår på prøvedagen (video)og kontrollere, at din bærbare lever op til kravene før...

Tips og tricks

ScreenRecording / skærmoptagelse Indtaling i PowerPoint Sidenummer starter senere i dokumentet Forsvundene Dokumenter på Mac VPN til skolen Sikker Post Office 365 tips: Hvad er Automatisk lagring? Tips og Triks til Office...

Genveje

lectio Office 365  -  Uddannelsescenter Google Education   Bisnode (Navne & Numre Erhverv) (kræver VPN til hjemmearbejde) Børsen og Børsen Pro (kræver VPN til hjemmearbejde) CD-ORD, IntoWords og Grammateket fra Vitec MV (Video vejledninger) - Læse...