Tag GF+ på 10 uger!

10 ugers forløb til dig, der ønsker at gennemføre en erhvervsuddannelse og har brug for mere afklaring og skoleundervisning forud for GF2-grundforløbet!

Målgruppe:
GF+ er et 10-ugers SU-berettiget forløb for dig, der ønsker at gennemføre en erhvervsuddannelse, men er uafklaret i forhold til valg af uddannelse. Måske har du brug for at genopfriske skolefag eller styrke kompetencer generelt før du er klar til at starte på erhvervsuddannelsen

Indhold:
På GF+ vil du bl.a. dygtiggøre dig med elementer fra dansk, samfundsfag, regning og praktikpladssøgning. Du kommer også til at arbejde projektorienteret med temaer som f.eks.: arbejdsplads-kultur, innovation, bæredygtighed, handel, salg og service, arbejdsplanlægning og samarbejde og brug af IT-redskaber.

Optagelseskrav: Du skal have 02 i dansk og matematik for at blive optaget. Skolen giver mulighed for, at du kan gå til optagelsesprøve.

Økonomi: Forløbet er SU-berettiget for personer over 18 år.

Varighed og opstart:
GF+ forløbet varer 10 uger og vi starter mandag, den 26. oktober og slutter fredag, den 15. januar 2021.

Daglig mødetid: Kl. 8.30 – 14.10 /15.40.

Hvor foregår det: EUD/EUX Business Langbygårdsvej 6, 5620 Glamsbjerg.

Er det noget for dig:
Kontakt skolen på tlf.: 64711622. Mail: vestfyns@vestfyns.dk
eller studievejleder på tlf.: 29119266

Vigtig information til alle med et Ungdomskort

Har du styr på dit Ungdomskort?

Vi anbefaler, at alle, der går på en Ungdomsuddannelse og som har et Ungdomskort, gør følgende:

Log ind på mitungdomskort.dk hurtigst muligt
Tjek at dine perioder er som de skal være. Du ser dine perioder under fanen “dine ungdomskort”.
Slet eller ret din perioder så de passer til dit behov.

Du finder en vejledning her


Maj og juni slås sammen til en periode
Vær opmærksom på, at hvis din næste periode starter den 3. maj eller senere, så vil perioden for maj blive lagt sammen med perioden for juni

En periode på Ungdomskort skal være på minimum 30 dage, og du kan derfor opleve, at perioden for maj og juni er slået sammen til én periode. Dette er for at sikre, at du har Ungdomskort helt frem til sommerferien.

Ex. en periode fra 8. maj til 6. juni er 30 dage, men den efterfølgende periode fra 7. juni til og med 30 juni er på under 30 dage. Derfor er de to perioder lagt sammen, og dit kort vil gælde for hele perioden fra 8. maj til 30. juni, og prisen vil være 687,96 kr. (54 dage á 12, 74 kr.)


Skal du bruge dit Ungdomskort i juli?

Så skal du også huske at vælge det til på mitungdomskort.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 63112200 tast 2

Inspiration til Studievalg

Kontaktoplysninger

Kontakt Det Blå Gymnasium/EUD-EUX Business

CVR nr.: 10422485

EAN nr.: 5798000553705

Personale

Ledelse
Carsten Hogrefe

Rektor/direktørTlf.: (+45) 41773851

E-mail: hog@vestfyns.dk
Lone Holm-Nielsen

UddannelseschefTlf.: (+45) 64764252

E-mail: lhn@vestfyns.dk
Administration og kontor
Connie Reeh

Studiesekretær HHX & TillidsrepræsentantTlf.: (+45) 64764243

E-mail: crp@vestfyns.dk

Pernille Borne

Studiesekretær EUD & EUXTlf.: (+45) 64764244

E-mail: pmb@vestfyns.dk

Jonna Bang

BogholderTlf.: (+45) 64764242

E-mail: job@vestfyns.dk
IT & Service
Lennart Pedersen

PedelTlf.: (+45) 41773863

E-mail: lgp@vestfyns.dk

Bjarne Nielsen

PedelmedhjælperTlf.: (+45) 41818046

E-mail: bni@vestfyns.dk

Martin Gyldenhøj Bille-Hansen

Systemadministrator & UnderviserTlf.: (+45) 41773864

E-mail: mgb@vestfyns.dk

Helle Belin

IT-medhjælperTlf.: (+45) 23209594

E-mail: hel@vestfyns.dk
Undervisning & Vejledning

Charlotte Eliassen

Underviser

E-mail: che@vestfyns.dk
Philipp Festerling

UnderviserE-mail: pfe@vestfyns.dk

Pia Havshøi

Underviser & JobkonsulentE-mail: pha@vestfyns.dk

Carita Hønborg

Underviser & Team-leder EUD/EUXE-mail: cho@vestfyns.dk
Niels David Kolte

UnderviserE-mail: ndk@vestfyns.dk
John Kyed

UnderviserE-mail: jky@vestfyns.dk

Rie Nielsen

Underviser & UE-Vejleder (EUD)E-mail: rie@vestfyns.dk

Søren Olsen

Underviser & YE-koordinatorE-mail: son@vestfyns.dk
Carina Bebe Skaarup

Underviser & UE-Vejleder (HHX, EUX)Tlf.: (+45) 41773861

E-mail: cbs@vestfyns.dk
Barbara Anna Søndergård

Underviser & ATU-koordinatorE-mail: bas@vestfyns.dk

Jesper Terp

Underviser & TillidsrepræsentantE-mail: jet@vestfyns.dk

Lene Zinck

UnderviserE-mail: lzj@vestfyns.dk
Alexander Gam Østergaard

UnderviserE-mail: aoe@vestfyns.dk

Kvalitet og evaluering

Kvalitetssystem HHX

Kvalitetssystem EUD

Evalueringsstrategi

Elevtrivselsundersøgelse

Resultater af elevtrivselsundersøgelserne de seneste tre år fremgår af nedenstående oversigt. Karaktererne er givet i henhold til en 10-trinsskala.

HHX

EUD

Resultatlønsopgørelse

Kompetenceudvikling

Undervisning på Det Blå Gymnasium er tilrettelagt så de studerende arbejder med at tilegne sig viden, kundskab og kompetencer både i det enkelte fag og i flerfaglige forløb.

Se nedenstående oversigt for hvorledes vi arbejder med kompetenceudvikling.

KompetencerPlaner/Strategier
Stk. 2. Undervisningen skal, hvor det er relevant, indeholde forløb og faglige aktiviteter, der styrker de studerendes evne til at håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet. De studerende skal gennem undervisningen opnå viden om og erfaringer med fagenes anvendelse, der modner deres evne til at reflektere over egne muligheder og at træffe valg om egen fremtid i et studie-/karriereperspektiv og et personligt perspektiv. Se plan for arbejdet med studie- og karriereperspektivet på Det Blå Gymnasium, Vestfyn.
Stk. 3. De studerende skal opnå skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer, der sætter dem i stand til at honorere de krav til korrekt skriftlig fremstilling, kritisk bearbejdning af viden, selvstændighed og vedholdenhed, der kræves i de videregående uddannelser. Se studieplaner for de enkelte studieretningsklasser. Studieplanerne omfatter følgende:
– arbejdsformer
– mundtlige og skriftlige produktformer
– studiemetoder
– taksonomi
Stk. 4. Undervisningen skal indeholde forløb og faglige aktiviteter, hvor der arbejdes målrettet med at udvikle de studerendes evne til at arbejde kreativt og innovativt i fagene. Det skal udvikle de studerendes evne til at forholde sig til og finde løsninger på faglige problemstillinger, de ikke har mødt før. Evnen til at være problemløsende skal prioriteres i både fag og faglige samspil, hvor de studerende reflekteret og analyserende skal anvende faglig viden og faglige metoder til at undersøge og løse konkrete problemer. Se plan for udvikling af kreative og innovative kompetencer.
Stk. 5. Undervisningen skal tilrettelægges, så de studerende opnår kundskaber og kompetencer gennem målrettet arbejde med sprog og kulturforståelse i undervisningen. Det skal gøre de studerende dygtigere til at anvende sprog og give dem indsigt i globale problemstillinger. Se plan for udvikling af sproglige og kulturelle kompetencer.
Stk. 6. De studerende skal opnå digitale kompetencer, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier og at indgå i digitale fællesskaber. I fagene skal de studerende lære at søge information og forholde sig kildekritisk, når de søger viden gennem digitale medier, og gennem undervisningen skal de studerende opnå erfaring med digitale fællesskaber og arbejde med skabelsen af digitale produkter Se progressionsplaner for udvikling af digitale kompetencer:
Informationskompetence

IT-operationelle kompetencer

Deltagelseskompetence

Produktive kompetence

Studieplaner

Årgang 2017-2020

Årgang 2018-2021

Årgang 2019-2022

[oprettes efter grundforløb]

Om studieområdet

Studieområdet omfatter syv tværfaglige forløb og afsluttes med studiområdeprojektet (SOP).

Her er en liste over de studieområdeforløb som de studerende skal igennem i løbet af studietiden:

  • SO1 Digitalisering
  • SO2 Sprog og Kultur
  • SO3 Bæredygtighed
  • SO4 Vækst
  • SO5 Kultur og marked
  • SO6 og SO7 Globalisering

Som udgangspunkt vil hver årgang gennemføre to studieområdeprojekter pr. semester.

Et vigtigt aspekt af studieområdet er fokusset på metode, hvilket er en del af forberedelsen til universitetet.

Herunder kan du finde studieplanerne for de gennemførte forløb sorteret efter årgang.

Overordnet studieplan:

Studieplan årgang 2017-2020:

Studieplan årgang 2018-2021:

Forløbsbeskrivelse SO6 og SO7 Globalisering

Studieplan årgang 2019-2022:

Forløbsbeskrivelse SO3 Bæredygtighed

Forløbsbeskrivelse SO4 Vækst

Forløbsbeskrivelse SO5 Kultur og marked

Forløbsbeskrivelse SO6 og SO7 Globalisering

Brobygning

Brobygning er for dig, der går i 10. klasse. Du kan vælge mellem 2 og 3 dages forløb. Hvis du går i 9. klasse, kan du tilbydes 1 uges brobygningsforløb, hvis skolen vurderer, at det vil gavne dig i din fortsatte uddannelse.

På brobygningsforløbet får du kendskab til HHX-uddannelsens fag, opbygning og studieretninger. I nogle korte temaforløb får du mulighed for at se, hvad de forskellige studieretninger indeholder. En studievejleder fortæller dig om, hvordan det treårige HHX-forløb er opbygget, og hvad du senere kan bruge HHX-uddannelsen til.

Du kommer også til at høre om skolens studieture og forlagt undervisning i udlandet. På skolen møder du HHX-elever, som kan fortælle dig om, hvor meget hjemmearbejde der er, hvilke faglige krav der stilles, og hvordan det er at være elev på handelsgymnasiet i Glamsbjerg.

Du vil under brobygningsforløbet opleve de forskellige undervisningsformer, som bruges på HHX, hvor der veksles mellem klasseundervisning, korte forelæsninger, projektarbejde og gruppearbejde.

Introduktionskursus

Introduktionskursus er for dig, der går i 8. klasse, og kurset varer enten 2 eller 3 dage. Her får du en orientering om introduktionskurset og HHX-uddannelsen. Du vil bl.a. komme til at stifte bekendtskab med de fag, der er specielle for HHX-uddannelsen.

Formål

Meningen med brobygning og introduktionskurser er at give dig et godt grundlag for at træffe den rigtige beslutning om, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge efter grundskolen.

Studiestart

Bærbar til StudieStart

MacBegrænset anbefaling – Office programmer mangler og dem der er mangler nogle funktioner.
iPadFrarådes – kritiske mangler i funktionalitet.
ChromeBookFrarådes – kritiske mangler i funktionalitet.
SkærmVi anbefaler en størrelse mellem 13.3” og 15.6”
(ikke så småt at det bliver anstrengende at se på i mange timer, ikke så stor at den blive tung at have med hver dag).
CPUIntel core i5 eller bedre (i7, i9).
Hukommelse8GB eller mere.
Lager*120GB eller mere (SSD er at foretrække, maskinen reagere hurtigere!).
Trådløs802.11ac anbefales (minimum 802.11n, vi har gode erfaringer med intel produkter).
Batteri8 timer hvis muligt (kan man undgå at slæbe strømforsyning & ledninger med, lettes arbejdsdagen).
Office**Leveres af skolen (vær opmærksom på at apple bruger mangler programmer til DB og DTP).

*: harddisk

**: Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook…)

Page 1 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Denne hjemmeside har nogle cookies. Ved at trykke "Accept" accepterer du at disse cookies bliver anvendt. Omtalte cookies giver Wordpress og Onedotcom information om trafikken på hjemmesiden, hvilket hjælper virksomhederne til at effektivisere sig. Der er ikke mere info i disse cookies end du allerede har givet til sociale medier, cloud-tjenester eller dagligvarer butikker på nettet. I dag kan du selv fjerne cookies ved at kigge under "indstillinger" i din browser.