Netprøver

Alle skriftlige eksaminer og større skriftlige opgaver f.eks. SRP, SSO og SOP afvikles via Netprøver.dk


Du skal derfor vide, hvordan det foregår på prøvedagen (video)
og kontrollere, at din bærbare lever op til kravene før prøvedagen (video)

Der er mere vejledning på Netprøver.dk

HUSK:

at medbringe følgende til eksamen:

Hovedtelefoner/Headset
EL-forlængerledning
UNI-login
NEM-ID papkort 

Sluk for Chromes automatiske oversættelse

lectio må ikke benyttes under eksamen! så hent alle relevante dokumenter før eksamen

PDF:

Hjælp og vejledning til brug af PDF