Mission og visioner

Mission

Vi vil tilføre eleverne studieforberedende, erhvervsrettede og almendannende kompetencer såvel som personlig udvikling i et lokalt og globalt perspektiv.

Visioner

Vi vil være en attraktiv uddannelsesinstitution der sikrer videns- og kompetenceudvikling på et højt niveau.

Vi vil være anerkendt som en innovativ og fremsynet uddannelsesinstitution, der er blandt de fremmeste i Danmark.

Eleverne skal mærke, at vi har tilført dem faglige og personlige kompetencer, der kvalificerer dem til videre uddannelse.

Vi vil såvel i den daglige undervisning som på studieture til udlandet udvikle eleverne til at kunne agere i en global verden.