Fælles værdier

Relationer

Vi arbejder målrettet på at skabe tætte relationer internt og eksternt, såvel nationalt som internationalt.

Vi tror på, at tætte relationer internt, det gælder: elev-elev, elev-medarbejder, medarbejder-medarbejder – skaber motivation og kvalitet. Ligeledes vægtes tætte relationer til samarbejdspartnere, erhvervsliv, videregående uddannelser etc. højt, idet det skaber kvalitet i uddannelserne og baner vejen for elevernes fremtid.

Tillid og ansvarlighed

Vi arbejder bevidst med at vise elever og medarbejdere tillid, da vi tror på, at tillid medfører engagement og begejstring i hverdagen. Vi tror på, at en tillidsbaseret omgangstone skaber de bedste betingelser for motivation og udvikling.

Med udgangspunkt i demokratiske værdier og almendannelse arbejder vi kontinuerligt på at skabe ansvarlighed såvel hos elever som hos medarbejdere. Vi tror på, at tillid og ansvarlighed går hånd i hånd.

Udvikling

Både på det personlige, det faglige og det institutionelle plan er målet til stadighed at løfte den enkelte og skabe fælles udvikling.

Enhver medarbejder skal opleve en vedvarende faglig og pædagogisk udvikling, således at skolen markerer sig blandt de førende uddannelsesinstitutioner. Enhver elev skal opleve at tiden på skolen har udviklet deres personlige og faglige kompetencer, som et solidt grundlag for deres fremtid.

Den gode undervisning

Mål for den gode undervisning