EUX

Ny EUX-studerende?

Den erhvervsfaglige studentereksamen, som giver dig to uddannelser på en gang. Du bliver både faglært og student med en EUX-uddannelse.

EUX Business består af 2 dele:

Del 1 er grundforløb 1 og grundforløb 2 samt det studiekompetencegivende år.

Del 2 er hovedforløbet i praktik i en virksomhed.

Du starter på EUX i august eller i januar:

GF1X i august er for dig, som har afsluttet grundskolens 9. klasse eller 10. klasse indenfor de seneste to år. GF1X varer 20 uger, hvorefter der fortsættes på GF2X.

GF2X påbegyndes direkte i januar, hvis du har afsluttet grundskolen for mere end to år siden. GF2X varer 20 uger.

Efter grundforløbene fortsætter du på det studiekompetencegivende år.

Når du er færdig med det studiekompetencegivende år, har du afsluttet EUX 1. del.

  • Du har nu studiekompetence for de gymnasiale fag på lige fod med en HF og kan vælge at læse videre på erhvervsakademier eller professionshøjskoler.

Når du er færdig med praktik i en virksomhed, har du afsluttet EUX.

  • Du har efter alle fire år generel studiekompetence til alle korte og lange videregående uddannelser på erhvervsakademier og universiteter.

Optagelse på EUX Business

Se mere om optagelseskrav og læs, hvordan du bliver optaget på EUX Business.

Kontakt UE-vejleder Rie Nielsen i dag og kom i gang med din EUX Business! Se kontaktoplysninger til højre.