Optagelse på EUX – Grundforløb 1 (GF1X)

For at du kan optages på GF1X, skal du have afsluttet grundskolens 9. klasse eller 10. klasse indenfor det seneste år.

Du skal ved folkeskolens afgangsprøve have opnået karakteren 02 som et gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik.

Hvis du ikke har opnået ovenstående karakterer, kan du komme til optagelsesprøve hos os. Kontakt Uddannelses- og Erhvervsvejleder Rie Nielsen for mere information.

Tilmeldingsskema: www.optagelse.dk

Udvidet optag til GF1 EUX

Som led i en forsøgsordning kan du søge om at starte din uddannelse på GF1, selvom det er mere end 14 måneder siden, at du blev færdig med 9. eller 10. klasse.

Handelsgymnasiet Vestfyn råder til august 2018 over et begrænset antal pladser, som du kan søge. For at komme i betragtning bliver du vurderet ud fra nedenstående kriterier:

  • Du har færdiggjort din 9. eller 10. klasse i juni 2016
  • Du opfylder adgangskravene om 02 i dansk og matematik, eller består en optagelsesprøve
  • Du har ikke været optaget på GF1 før
  • Du har ingen uddannelsesaftale
  • Du har brug for en faglige kvalificering i forhold til erhvervsuddannelse, samt behov for afklaring af dit uddannelsesvalg
  • Du vil gennem et GF1 forløb forbedre dine personlige forudsætninger for at kunne gennemføre et GF2 forløb.

Du er velkommen til at kontakte studievejleder Rie Nielsen for mere information.

Optagelse på EUX – Grundforløb 2 (GF2X)

Hvis du har afsluttet grundskolen for mere end 1 år siden, skal du optages direkte på GF2X.

Du skal ved folkeskolens afgangsprøve have opnået karakteren 02 som et gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik.

Hvis du ikke har opnået ovenstående karakterer, kan du komme til optagelsesprøve hos os. Kontakt Uddannelses- og Erhvervsvejleder Rie Nielsen for mere information.

Tilmeldingsskema: www.optagelse.dk

Optagelse på det studiekompetencegivende år (EUX)

For at kunne fortsætte på det studiekompetencegivende år skal du:

  • Bestå de 8 grundfag på GF1X og GF2X med et gennemsnit på 02
  • Bestå grundforløbsprøven efter GF2X.

Generelt om optagelse

Du er altid velkommen til at komme og besøge os og få en snak om uddannelsen. Når du har tilmeldt dig uddannelsen, vil du blive indkaldt til samtale med Uddannelses- og Erhvervsvejleder Rie Nielsen. Her vil du blandt andet få hjælp til at lave din personlige uddannelsesplan.

Tilmelding til uddannelsen foregår på www.optagelse.dk