GF2X på EUX Business består af 15 uger med grundfag og 5 uger med uddannelsesspecifikke fag, som retter sig mod erhvervslivet i din valgte uddannelsesretning.

Grundfag

  • Afsætning C
  • Virksomhedsøkonomi C
  • Informationsteknologi C (IT)
  • Organisation C
  • Matematik C

Uddannelsesspecifikke fag Detail, Handel og Event

  • Praksisorienteret projektarbejde ud fra kompetencemålene for uddannelsesretningen.

Uddannelsesspecifikke fag Kontor

  • Administrativ kommunikation
  • Digital databehandling, herunder kursus i regnskabsprogram
  • Administrativ service

GF2X afsluttes med et grundforløbsprojekt ud fra arbejdet i det uddannelsesspecifikke fag.

I forbindelse med eventuelle ekskursioner, som fx virksomhedsbesøg, overnatninger m.m. skal du påregne en brugerbetaling på ca. 80 kr. pr. person pr. døgn.