EUX – Grundforløb 1 (GF1X) 20 uger

GF1X på EUX Business åbner dørene til alle indgangene på erhvervsuddannelserne.

Hos os starter GF1E med et introducerende forløb på 14 dage, hvor du kommer tæt på den merkantile verden indenfor detail, handel og kontor. Derefter kan du vælge, hvilken fagretning du vil følge, afhængig af om du vil tage uddannelsen som EUD (GF1E) eller som EUX (GF1X). I slutningen af GF1 vælges uddannelsesretning, hvor EUD vælger enten detail eller handel og EUX vælger detail, handel eller kontor.

Grundforløb 1 er bygget op omkring temaer, der alle indeholder elementer fra erhvervsfag og grundfag. I det tværfaglige og helhedsorienterede arbejde i temaerne arbejder du med fagene på forskellig måde, så du kan se en sammenhæng mellem fag og din fremtid inden for detail, handel, event eller kontor.

Erhvervsfag

 • Erhvervsintroduktion
 • Arbejdspladskultur
 • Praktikpladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære

Grundfag

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

På EUX Business udbyder vi to fagretninger:

I forbindelse med eventuelle ekskursioner, som fx virksomhedsbesøg, overnatninger m.m. skal du påregne en brugerbetaling på ca. 80 kr. pr. person pr. døgn.