Om uddannelsen (EUX)

Den erhvervsfaglige studentereksamen EUX Business giver dig to uddannelser på en gang. Du bliver faglært og student med en EUX-uddannelse.

EUX Business består af to dele:

Del 1 er grundforløb 1 og grundforløb 2 samt det studiekompetencegivende år.
Hvis det er mere end to år siden, du afsluttede folkeskolen, starter du direkte på grundforløb 2 (GF2EUX)

Del 2 er hovedforløb i praktik i en virksomhed – eller i skolepraktik.

Grundforløb 1 (GF1X)

Under grundforløbet på GF1X EUX Business kommer du tæt på den merkantile verden indenfor detail, handel og kontor.  Hvis du ikke har valgt fagretning ved optagelse, skal du efter det introducerende forløb vælge fagretning, hvor du vælger, om du vil tage uddannelsen som EUD eller som EUX.

Se beskrivelse af fagretningerne her:

På GF1 arbejder du i temaer, der indeholder elementer fra erhvervsfag,  og grundfag. I det tværfaglige og helhedsorienterede arbejde i temaerne arbejder du med fagene på forskellig måde, så du kan se en sammenhæng mellem fag og din fremtid inden for detail, handel, event eller kontor. Der indgår virksomhedsbesøg og besøg fra det lokale erhvervsliv, som er med til at give dig gode råd på vejen i din uddannelse.

Grundfag på GF1X:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

I slutningen af GF1 skal du vælge uddannelsesretning:

 • Detail (butik): Se mere om detail her og her
 • Handel: Se mere om handel her og her
 • Kontor: Se mere om kontor her og her.

Hvis du har en uddannelsesaftale, har du desuden mulighed for at vælge uddannelsesretningen Eventkoordinator: Se mere om eventkoordinatoruddannelsen her og her.

Efter GF1 har du mulighed for at skifte til en anden erhvervsuddannelse eller erhvervsfaglig studentereksamen (EUX), hvis du har fortrudt dit uddannelsesvalg.

Grundforløb 2 (GF2EUX)

GF2EUX på EUX Business består af 15 uger med grundfag og 5 uger med uddannelsesspecifikke fag, som retter sig mod erhvervslivet i din valgte uddannelsesretning.  I perioden med grundfag indgår en uge med minipraktik i virksomhed.

Grundfag på GF2EUX:

 • Afsætning C
 • Erhvervsinformatik C
 • Matematik C
 • Organisation C
 • Virksomhedsøkonomi C

Det uddannelsesspecifikke fag består af praksisorienteret projektarbejde ud fra kompetencemålene for uddannelsesretningen detail, handel eller kontor.

Detail og Handel har fælles kompetencemål, hvor der arbejdes med:

 • Digital databehandling
 • Kommunikation og digital markedsføring
 • Handelsregning
 • Salg og service
 • Værdi- og forsyningskæder

Efter GF2EUX i uddannelsesretning Detail eller Handel har du mulighed for at gå direkte i hovedforløb og afslutte din erhvervsuddannelse som EUD. Du kan også vælge at fortsætte på studieåret og afslutte med den erhvervsfaglige studentereksamen EUX Business.

Kontor har egne kompetencemål, hvor der arbejdes med:

 • Administrativ kommunikation
 • Digital databehandling, herunder kursus i regnskabsprogram
 • Administrativ service

For at afslutte uddannelsesretningen Kontor er det obligatorisk af tage uddannelsen med den erhvervsfaglige studentereksamen EUX Business.

Studiekompetencegivende år (EUX)

EUX Business 1. del afsluttes med det studiekompetencegivende forløb. Forløbet sikrer gymnasialt niveau i overgangen til hovedforløbet indenfor

 • Kontor
 • Detail
 • Handel
 • Event
 • Finans

Du har efter de to år på skolen hos os FRIT VALG mellem alle fem uddannelsesretninger – uanset hvilken uddannelsesretning, du valgte efter GF1. Du kan derfor frit vælge at fortsætte i hovedforløb på EUX Business i lige den virksomhed, du har lyst til – også selv om du har skiftet mening undervejs i de to år på skolen.

Studieåret består af:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Informatik B
 • International økonomi B
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervsjura C
 • Erhvervsområde

Erhvervsområdet

I erhvervsområdet arbejder du med at kombinere teori og praksis. Du skal anvende dine studiekompetencer i en helt praksisnær virkelighed og på den måde styrke både din erhvervsfaglighed og dine kompetencer som student.

Erhvervsområdet (EO) består af tre forløb:

EO1 indebærer arbejde med at løse konkret problemstilling for virksomhed i EUXBizCup.

EO2 er en uge i minipraktik i virksomhed efterfulgt af EOO (Erhvervsområdeopgaven), som skal præsenteres for vejledere og repræsentant fra virksomheden.

EOP (Erhvervsområdeprojekt), hvor rapporten danner grundlag for obligatorisk mundtlig eksamen ved afslutningen af det studiekompetencegivende år.

Se studieplanen for erhvervsområdet (EO) her:

Optagelse

Se mere om optagelse her

Kontakt UE-vejleder Rie Nielsen i dag og kom i gang med din EUX Business

I forbindelse med eventuelle ekskursioner, som fx virksomhedsbesøg, overnatninger mm. Skal du påregne en brugerbetaling på ca. 80 kr. pr. person pr. døgn.