Vejledning for EUD og EUX

Uddannelses- og erhvervsvejlederen på EUD Business og EUX Business er Rie Nielsen.

Første gang du møder uddannelses- og erhvervsvejlederen er i forbindelse med optagelse på EUD eller EUX.

Du bliver indkaldt til en samtale før studiestart, hvor vi bl.a. begynder arbejdet med elevplan og ser på dit uddannelsesforløb på skolen.

Du kan altid henvende dig til din uddannelses- og erhvervsvejleder, såfremt du har personlige, faglige eller sociale problemer.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Når du er fyldt 18 år kan du få SU og her kan du få rådgivning af din uddannelses- og erhvervsvejleder.

Nyttige links: