Prøver og eksamen for EUD og EUX

Prøver og eksamener offentliggøres af skolen ultimo forløbet samt på de af ministeriet fastsatte datoer.

På EUD skal aflægges maksimalt 3 mundtlige prøver, heraf grundforløbsprøven.

På EUX skal aflægges 10 prøver, heraf grundforløbsprøven, mundtlig prøve i erhvervsområdeprojektet (EOP) og en skriftlig prøve i dansk A.

Alle skriftlige prøver indgår i Netprøver.dk. Prøven i erhvervscase vil dog ikke indgå i Netprøver.dk. I netprøver.dk udleveres opgaven elektronisk, ligesom din opgavebesvarelse afleveres elektronisk. Inden du forlader eksamenslokalet, skal du sikre dig, at den tilsynsførende har set kvitteringen for den afleverede opgave. I tilfælde af nedbrud, sættes nødprocedure i værk.

Link til vejledning til Netprøver.dk

Betingelser for afslutning af fag:

Der gælder følgende betingelser for at kunne afslutte fag og deltage i prøve i udvalgte fag:

Grundfag på GF1 og GF2Rettidig aflevering af fyldestgørende dokumentation
GrundforløbsprøvenEt karaktergennemsnit på mindst 02 i obligatoriske grundfag på GF1/GF2
EOPRettidig aflevering af rapport
Fag på studieåretRettidig aflevering af obligatorisk eksamensdokumentation