Om uddannelsen (EUD)

EUD Business bringer dig hurtigt ud i erhvervslivet i den branche indenfor handel og forretningsservice, som du har lyst til at arbejde i.

EUD Business består af to dele:

Del 1 er grundforløb 1 og grundforløb 2.
Hvis det er mere end to år siden, du afsluttede folkeskolen, starter du direkte på grundforløb 2 (GF2EUD)

Del 2 er hovedforløb i praktik i en virksomhed – eller i skolepraktik.

Grundforløb 1 (GF1)

Under grundforløbet på GF1 kommer du tæt på den merkantile verden indenfor detail, handel og kontor.  Hvis du ikke har valgt fagretning ved optagelse, skal du efter det introducerende forløb vælge fagretning, hvor du vælger, om du vil tage uddannelsen som EUD eller som EUX.

EUD giver adgang til detail, handel og eventkoordinator.

EUX giver adgang til detail, handel, eventkoordinator, kontor og finans.

Se beskrivelse af fagretningerne her:

På GF1 arbejder du i temaer, der indeholder elementer fra erhvervsfag,  og grundfag. I det tværfaglige og helhedsorienterede arbejde i temaerne arbejder du med fagene på forskellig måde, så du kan se en sammenhæng mellem fag og din fremtid inden for detail, handel eller event. Der indgår virksomhedsbesøg og besøg fra det lokale erhvervsliv, som er med til at give dig gode råd på vejen i din uddannelse.

Grundfag på GF1:

 • Dansk D/C (valg af niveau D på GF1 forudsætter valgfaget dansk C på GF2)
 • Engelsk D/C (valg af niveau C på GF1 forudsætter valgfaget engelsk C på GF2)
 • Samfundsfag D/C

I slutningen af GF1 skal du vælge uddannelsesretning:

 • Detail (butik): Se mere om detail her og her
 • Handel: Se mere om handel her og her
 • Kontor: Se mere om kontor her og her.

Hvis du har en uddannelsesaftale, har du desuden mulighed for at vælge uddannelsesretningen Eventkoordinator: Se mere om eventkoordinatoruddannelsen her og her.

Efter GF1 har du mulighed for at skifte til en anden erhvervsuddannelse, hvis du har fortrudt dit uddannelsesvalg.

Grundforløb 2 (GF2EUD)

GF2EUD på EUD Business består af 15 uger med grundfag og 5 uger med uddannelsesspecifikke fag, som retter sig mod erhvervslivet i din valgte uddannelsesretning.  I perioden med grundfag indgår en uge med minipraktik i virksomhed.

Grundfag på GF2EUD:

 • Afsætning C
 • Erhvervsinformatik C
 • Virksomhedsøkonomi C

Derudover tilbyder vi en række valgfag, som er nærmere beskrevet i den lokale undervisningsplan:

Det uddannelsesspecifikke fag består af praksisorienteret projektarbejde ud fra kompetencemålene for uddannelsesretningen detail, handel eller event.

Detail og Handel har fælles kompetencemål, hvor der arbejdes med:

 • Digital databehandling
 • Kommunikation og digital markedsføring
 • Handelsregning
 • Salg og service
 • Værdi- og forsyningskæder

Efter GF2EUD i uddannelsesretning Detail eller Handel har du mulighed for at gå direkte i hovedforløb og afslutte din erhvervsuddannelse som EUD med FRIT VALG mellem virksomhed indenfor detail eller handel.

Optagelse

Se mere om optagelse her

Kontakt UE-vejleder Rie Nielsen i dag og kom i gang med din EUX Business

I forbindelse med eventuelle ekskursioner, som fx virksomhedsbesøg, overnatninger mm. Skal du påregne en brugerbetaling på ca. 80 kr. pr. person pr. døgn.