Læs mere om vores nye EUS fem-ugers-tilbud her!

GF2E for unge er henvendt til dig, som lige har afsluttet GF1E og som fortsætter på GF2E.

GF2E for voksne (EUV) er henvendt til dig, som har afsluttet grundskolen for mere end 1 år siden. Inden start vurderer vi, hvilke kompetencer du allerede har. Dette gøres gennem en realkompetencevurdering.

GF2E på EUD Business består af 15 uger med grundfag og valgfag samt 5 uger med uddannelsesspecifikke fag.

Grundfag

  • Afsætning C
  • Virksomhedssøkonomi C
  • Informationsteknologi (IT) C

Derudover tilbyder vi en række valgfag, som er nærmere beskrevet i den lokale undervisningsplan.

Det uddannelsesspecifikke fag retter sig direkte mod, hvad du gerne vil arbejde med inden for detail og handel. På EUD Business kommer du til at arbejde med kompetencemålene i praksisorienterede projektforløb, hvor du bruger fagligheden fra grundfag og valgfag i en virkelighedsnær kontekst.

GF2E afsluttes med et grundforløbsprojekt ud fra arbejdet i det uddannelsesspecifikke fag.

Vi bruger tiden på at gøre dig klar til at komme videre på det hovedforløb, du ønsker!

I forbindelse med eventuelle ekskursioner, som fx virksomhedsbesøg, overnatninger m.m. skal du påregne en brugerbetaling på ca. 80 kr. pr. person pr. døgn.