EUD BUSINESS

Velkommen på EUD Business Vestfyn på campus i Glamsbjerg

På EUD Business tilbyder vi grundforløbet på erhvervsuddannelser indenfor kontor, handel og forretningsservice.

Du tager grundforløb på et år hos os på Vestfyns, hvis du har afsluttet folkeskolens 9. klasse eller 10. klasse indenfor de seneste to år. Hvis det er mere end to år siden, du afsluttede folkeskolen, bruger du kun ½ år på grundforløbet.
Derefter tager du hovedforløb (2 år) i en virksomhed, hvor du har lyst til at starte din karriere.

På EUD Business samarbejder vi med det lokale erhvervsliv. Det giver muligheder for dig med kontakter gennem minipraktik, virksomhedsbesøg og skabelse af netværk med adgang til spændende jobs.

Hvad giver EUD Business adgang til?

Med en EUD Business har du mulighed for at fortsætte den karriere i erhvervslivet, som du allerede har kickstartet i hovedforløbet i virksomheden.

Mange profiler i erhvervslivet og mange iværksættere har taget den mere praktiske vej i erhvervslivet. Med en EUD Business får du en uddannelse, du kan bruge til noget!

Du har også mulighed for at søge ind på mange forskellige videregående uddannelser, fx indenfor:

  • Indkøb, salg og markedsføring (Handelsøkonom)
  • International transport og logistik (Logistikøkonom)
  • Kommunikation og formidling (Markedsføringsøkonom)
  • Udvikling af events, service indenfor turisme, hotel og restaurant (Serviceøkonom)
  • Entreprenørskab, design og trends

Vær opmærksom på, at du med en afsluttet treårig EUD Business også har adgang til at læse gymnasiale suppleringskurser (GSK), som åbner op for endnu flere muligheder for efteruddannelse.

Du kan få yderligere oplysninger om de videregående uddannelser og de specifikke optagelseskrav på www.ug.dk.

Med følgende link til Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din hhx kan give direkte adgang til ud fra de fag du vælger.