Studieture

Som studerende ved Det Blå Gymnasium har du rige muligheder for at komme til udlandet, idet gymnasiet både arrangerer studieture for de enkelte klasser og tilbyder forlagt undervisning i udlandet. Efter afsluttet eksamen er der desuden mulighed for at komme i praktik i udlandet (PIU). 

Studieture

Studieture, er rejser der arrangeres for de enkelte klasser på henholdsvis 1. g og 2. g. For 1. g-studerende arrangeres en 3-dages studietur til København, der vil indgå som en del af studieområdet. Egenbetaling er på maks. 500kr.

På 2. g af HHX arrangerer gymnasiet en studietur af én uges varighed til et rejsemål i Europa fx Bruxelles, Strasbourg, Krakow og Amsterdam. Som studerende skal man her forvente en brugerbetaling på ca. 3-4.000 kr. afhængigt af rejsemålet.

Studierejser (forlagt undervisning)

I foråret på 1. g er der et tilbud om én uges studierejse til en destination i Europa. Mulige rejsedestinationer er fx London eller Malaga for studerende med spansk som andet fremmedsprog. Det kan variere fra år til år, hvilke rejsedestinationer der udbydes. De studerende tilmelder sig individuelt. Der vil her være en brugerbetaling på ca. 5-6.000 kr. pr. studerende afhængigt af rejsedestinationen.

I efteråret på 3. g tilbydes der en 2- eller 3-ugers studierejse til destinationer i Europa (fx England og Spanien) og Kina. Under opholdet arbejdes der med kulturelle, historiske og samfundsøkonomiske aspekter af udviklingen i det globale samfund. Afhængigt af rejsemålet kan der forventes en brugerbetaling på mellem 8.000 og 21.000 kr. pr. studerende.

Læs regler for deltagelse ved studieture for 3. g her

Ovennævnte studierejser omfatter undervisning, udflugter og virksomhedsbesøg og udbydes i samarbejde med andre handelsgymnasier. Det Blå Gymnasium dækker omkostninger til undervisning, mens den studerende selv betaler for rejse og ophold. Indkvarteringsformen er privat eller i tilknytning til universitetet, hvor undervisningen foregår.

Du kan læse mere om studierejserne på Synergiskolernes hjemmeside www.synergiskolerne.dk

PIU – Praktik i udlandet

Hvis du ønsker en erhvervsuddannelse, når du er færdig med HHX, har du mulighed for at tage en del af praktikperioden i udlandet. Du får således både løn og merit for din praktik i udlandet. Via PIU-ordningen får du hjælp til at finde en praktikplads og desuden rejse- og flytteudgifter dækket.

Kontakt vores PIU-koordinatorer Pia Havshøi (pha@vestfyns.dk) for mere information.

Du kan læse mere om PIU på www.PIU-sekretariatet.dk