Prøver og eksaminer offentliggøres af gymnasiet på de af ministeriet fastsatte datoer jævnfør nedenstående oversigt gældende for skoleåret 2019/2020.

EksamensterminDato
Vinter22. november (eksaminer før jul)
6. december (eksaminer efter jul)
SommerDelvis offentliggørelse (alle skriftlige eksaminer og mundtlige før 1. juni) 11. maj
Fuld offentliggørelse (alle eksaminer) 15. maj

Datoer for de skriftlige prøver skoleåret 2019/2020 fremgår af følgende link https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/kalendere-og-oversigter-for-gymnasiale-uddannelsers-proever-og-eksamen

Alle skriftlige prøver indgår i Netprøver.dk. Prøven i erhvervscase vil dog ikke indgå i Netprøver.dk. I netprøver.dk udleveres opgaven elektronisk, ligesom din opgavebesvarelse afleveres elektronisk. Inden du forlader eksamenslokalet, skal du sikre dig, at den tilsynsførende har set kvitteringen for den afleverede opgave. I tilfælde af nedbrud, sættes nødprocedure i værk.

Link til vejledning til Netprøver.dk

Den enkelte studerende skal aflægge minimum 10 prøver, heraf en mundtlig prøve i studieområdeprojektet (SOP) og en skriftlig prøve i dansk A.

Betingelser for deltagelse i prøver:

Der gælder følgende betingelser for at kunne deltage i prøve i udvalgte fag:

FagBetingelse for deltagelse i prøve
SOPRettidig aflevering af rapport
ErhvervscaseRettidig aflevering af synopsis

Se eksamensregler her

Se tilladte hjælpemidler ved prøver her