Prøver og eksamen

Prøver og eksaminer offentliggøres af gymnasiet på de af ministeriet fastsatte datoer.

Alle skriftlige prøver indgår i Netprøver.dk. Prøven i erhvervscase vil dog ikke indgå i Netprøver.dk. I netprøver.dk udleveres opgaven elektronisk, ligesom din opgavebesvarelse afleveres elektronisk. Inden du forlader eksamenslokalet, skal du sikre dig, at den tilsynsførende har set kvitteringen for den afleverede opgave. I tilfælde af nedbrud, sættes nødprocedure i værk.

Link til vejledning til Netprøver.dk

Den enkelte studerende skal aflægge minimum 10 prøver, heraf en mundtlig prøve i studieområdeprojektet (SOP) og en skriftlig prøve i dansk A.

Betingelser for deltagelse i prøver:

Der gælder følgende betingelser for at kunne deltage i prøve i udvalgte fag:

FagBetingelse for deltagelse i prøve
SOPRettidig aflevering af rapport
ErhvervscaseRettidig aflevering af synopsis

Se eksamensregler her

Se tilladte hjælpemidler ved prøver her