Om uddannelsen (HHX)

På HHX har du studieretningsfag, obligatoriske fag, valgfag og studieområdet. Du kan tage fagene på tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Mindst 4 af dine fag skal være på A-niveau.

Uddannelsen består af et 12 ugers grundforløb og herefter studieretningsforløbet.

Her kan du se hvad vores studerende siger om vores fag

Se en kort film om Det Blå Gymnasium:

Grundforløbet

Under grundforløbet på Det Blå Gymnasium indgår forløbene almensprogforståelse og det økonomiske grundforløb. Endvidere indgår fagene dansk, engelsk, samfundsfag og matematik. Du vil også blive præsenteret for nogle af studieretningsfagene, eksempelvis afsætning, virksomhedsøkonomi og fremmedsprog. I slutningen af grundforløbet vil der blive foretaget en screening i matematik med henblik på den videre udvikling af dine matematiske kompetencer. 

På baggrund af ovenstående vælges studieretning i slutningen af grundforløbet (oktober). I den forbindelse gennemføres der en individuel samtale med skolens uddannelses- og erhvervsvejleder med fokus på karriereplanlægning. 

Under grundforløbet har du mulighed for at skifte til en anden gymnasial ungdomsuddannelse (htx eller stx), hvis du har fortrudt dit uddannelsesvalg.

Studieretningsforløbet

Studieretningsfagene består af 2 fag (to fag på A-niveau, eller et fag på A-niveau og et på B-niveau). Dertil kommer de obligatoriske fag og valgfag, der fremgår af nedenstående oversigt. Endvidere omfatter studieretningsforløbet studieområdet der består af 7 tværfaglige forløb, fordelt på første til tredje år.

StudieretningStudieretningsfagOplagte valgfagValgfag m.Valgfag m. Spansk A
Samfund og økonomiVirksomhedsøkonomi A
International økonomi A
Matematik A
Finansiering C/B
Et B-niveau fag

eller

B-til-A-niveau + et C-niveau
Et C-niveau
MarketingVirksomhedsøkonomi A
Afsætning A
Finansiering C/B
Innovation C/B
Et C-niveau
International marketingAfsætning A
International økonomi A
Matematik A
Tysk A
Et C-niveau
Marketing og sprogAfsætning A
Tysk A
International økonomi AEt C-niveau
InnovationAfsætning A
Innovation B
Virksomhedsøkonomi AB-til-A-niveau

Med adgangskortet kan du se hvilke uddannelser netop din fagkombination giver adgang til.

Mulige valgfag

Valgfag på C-niveauMediefag C
Innovation C
Finansiering C
Psykologi C
Valgfag på B-niveauInnovation B
Finansiering B
Valgfag på A-niveauMatematik A
Tysk A
Spansk A
Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A
International økonomi A

Se en oversigt over fagenes mål og indhold her

Studieområdet

I forbindelse med gymnasiereformen 2017 tilbyder vi idag en alsidig og tværfaglig progression i uddannelsesforløbet. De studerende vil blive udfordret på tværs af fag og opnå en dybere indsigt i både de respektive fag, deres samspil samt relevante, samfundsmæssige og internationale problemstillinger.

Studieområdet indebærer blandt andet et fokus på mere overordnede aspekter af det senmoderne liv som digital dannelse og globalisering, men også mere specifikke emner som opstart af en virksomhed med fokus på bærerdygtighed.