Fag på HHX

På HHX har du studieretningsfag, obligatoriske fag, valgfag og studieområdet. Du kan tage fagene på tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Mindst 4 af dine fag skal være på A-niveau.

Uddannelsen består af et 12 ugers grundforløb og herefter studieretningsforløbet.

Se en kort film om Det Blå Gymnasium:

Grundforløbet

Under grundforløbet på Det Blå Gymnasium indgår forløbene almensprogforståelse og det økonomiske grundforløb. Endvidere indgår fagene dansk, engelsk, samfundsfag og matematik. Du vil også blive præsenteret for nogle af studieretningsfagene, eksempelvis afsætning, virksomhedsøkonomi og fremmedsprog. I slutningen af grundforløbet vil der blive foretaget en screening i matematik med henblik på den videre udvikling af dine matematiske kompetencer. 

På baggrund af ovenstående vælges studieretning i slutningen af grundforløbet (oktober). I den forbindelse gennemføres der en individuel samtale med skolens uddannelses- og erhvervsvejleder med fokus på karriereplanlægning. 

Under grundforløbet har du mulighed for at skifte til en anden gymnasial ungdomsuddannelse (htx eller stx), hvis du har fortrudt dit uddannelsesvalg.

Studieretningsforløbet

Studieretningsforløbet på Det Blå Gymnasium er sammensat på følgende måde:

Studieretningsfagene består af 2 fag (to fag på A-niveau, eller et fag på A-niveau og et på B-niveau). Endvidere omfatter studieretningsforløbet studieområdet der består af 7 tværfaglige forløb, fordelt på første til tredje år. Dertil kommer de obligatoriske fag og valgfag, der fremgår af nedenstående oversigt (udbud efterår 2019):

StudieretningStudieretningsfagOplagte valgfagValgfag m.Valgfag m. Spansk A
Samfund og økonomiVirksomhedsøkonomi A
International økonomi A
Matematik A
Finansiering C/B
Et B-niveau fag

eller

B-til-A-niveau + et C-niveau
Et C-niveau
MarketingVirksomhedsøkonomi A
Afsætning A
Finansiering C/B
Innovation C/B
Et C-niveau
International marketingAfsætning A
International økonomi A
Matematik A
Tysk A
Et C-niveau
Marketing og sprogAfsætning A
Tysk A
International økonomi AEt C-niveau
InnovationAfsætning A
Innovation B
Virksomhedsøkonomi AB-til-A-niveau

Studieretninger der udbydes i 2019:

Samfund og økonomi

Marketing

International marketing

Marketing og sprog

Innovation

Med adgangskortet kan du se hvilke uddannelser netop din fagkombination giver adgang til.

Mulige valgfag

Valgfag på C-niveauMediefag C (2. år)
Innovation C (2. år)
Finansiering C (2. år)
Psykologi C (3. år)
Valgfag på B-niveauInnovation B (2. og 3. år)
Finansiering B (2. og 3. år)
Valgfag på A-niveauMatematik A (3. år)
Tysk A (3. år)
Spansk A (1.-3. år)
Afsætning A (3. år)
Virksomhedsøkonomi A (3. år)
International økonomi A (3. år)