Ny HHX-studerende?

Her kan du se, hvad der sker i løbet af de tre år på Det Blå Gymnasium.

ÅrgangSemesterTidspunktAktivitet
1.g 1. semesterAugust1. uge introprogram
August - novemberGrundforløbet (12 uger) m. diverse screeninger
Uge 39Workshops og studieretninger
Uge 40-41Evalueringssamtale m. uddannelses- og erhvervsvejleder
Uge 41Valg af studieretning
DecemberSO1 Digitalisering m. studietur til København
2. semesterJanuarValg af valgfag på 2. og 3. g
AprilVirksomhedsbesøg på Danish Crown, Horsens
SO2 Kultur og sprog
Tilbud om forlagt undervisning
MajSRO og virksomhedsbesøg (SO3 Bæredygtighed)
2.g3. semesterSeptember-oktoberSO3 Bæredygtighed
4. semesterJanuarSO4 Matematiske modeller og økonomisk analyse
MartsSO4 Kultur og marked m. studietur til europæiske destination
AprilMatematik B eksamensprojekt
April - majInternational økonomi B eksamensprojekt/synopsis
Dansk/Historie -opgaven (DHO)
3.g5. semesterUge 43-45SO6 og 7 Globalisering m. tilbud om forlagt undervisning
6. semesterFebruar/martsTerminsprøver/generalprøve i Netprøver.dk
Marts/aprilStudieområdeprojekt (SOP)
MajGallafest
Sidste skoledag m. offentliggørelse af eksamen, brunch og studenterrevy
Ultimo juniDimission