Brobygning er for dig, der går i 10. klasse. Du kan vælge mellem 2 og 3 dages forløb. Hvis du går i 9. klasse, kan du tilbydes 1 uges brobygningsforløb, hvis skolen vurderer, at det vil gavne dig i din fortsatte uddannelse.

På brobygningsforløbet får du kendskab til HHX-uddannelsens fag, opbygning og studieretninger. I nogle korte temaforløb får du mulighed for at se, hvad de forskellige studieretninger indeholder. En studievejleder fortæller dig om, hvordan det treårige HHX-forløb er opbygget, og hvad du senere kan bruge HHX-uddannelsen til.

Du kommer også til at høre om skolens studieture og forlagt undervisning i udlandet. På skolen møder du HHX-elever, som kan fortælle dig om, hvor meget hjemmearbejde der er, hvilke faglige krav der stilles, og hvordan det er at være elev på handelsgymnasiet i Glamsbjerg.

Du vil under brobygningsforløbet opleve de forskellige undervisningsformer, som bruges på HHX, hvor der veksles mellem klasseundervisning, korte forelæsninger, projektarbejde og gruppearbejde.

Introduktionskursus

Introduktionskursus er for dig, der går i 8. klasse, og kurset varer enten 2 eller 3 dage. Her får du en orientering om introduktionskurset og HHX-uddannelsen. Du vil bl.a. komme til at stifte bekendtskab med de fag, der er specielle for HHX-uddannelsen.

Formål

Meningen med brobygning og introduktionskurser er at give dig et godt grundlag for at træffe den rigtige beslutning om, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge efter grundskolen.