Category: Obligatorisk Ministeriel Information

Dette er kategorien til alle indlæg der kun er relevante for undervisningsministeriet.

Kvalitet og evaluering

Kvalitetssystem HHX

Kvalitetssystem EUD

Evalueringsstrategi

Elevtrivselsundersøgelse

Resultater af elevtrivselsundersøgelserne de seneste tre år fremgår af nedenstående oversigt. Karaktererne er givet i henhold til en 10-trinsskala.

HHX

EUD

Resultatlønsopgørelse

Kompetenceudvikling

Undervisning på Det Blå Gymnasium er tilrettelagt så de studerende arbejder med at tilegne sig viden, kundskab og kompetencer både i det enkelte fag og i flerfaglige forløb.

Se nedenstående oversigt for hvorledes vi arbejder med kompetenceudvikling.

KompetencerPlaner/Strategier
Stk. 2. Undervisningen skal, hvor det er relevant, indeholde forløb og faglige aktiviteter, der styrker de studerendes evne til at håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet. De studerende skal gennem undervisningen opnå viden om og erfaringer med fagenes anvendelse, der modner deres evne til at reflektere over egne muligheder og at træffe valg om egen fremtid i et studie-/karriereperspektiv og et personligt perspektiv. Se plan for arbejdet med studie- og karriereperspektivet på Det Blå Gymnasium, Vestfyn.
Stk. 3. De studerende skal opnå skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer, der sætter dem i stand til at honorere de krav til korrekt skriftlig fremstilling, kritisk bearbejdning af viden, selvstændighed og vedholdenhed, der kræves i de videregående uddannelser. Se studieplaner for de enkelte studieretningsklasser. Studieplanerne omfatter følgende:
– arbejdsformer
– mundtlige og skriftlige produktformer
– studiemetoder
– taksonomi
Stk. 4. Undervisningen skal indeholde forløb og faglige aktiviteter, hvor der arbejdes målrettet med at udvikle de studerendes evne til at arbejde kreativt og innovativt i fagene. Det skal udvikle de studerendes evne til at forholde sig til og finde løsninger på faglige problemstillinger, de ikke har mødt før. Evnen til at være problemløsende skal prioriteres i både fag og faglige samspil, hvor de studerende reflekteret og analyserende skal anvende faglig viden og faglige metoder til at undersøge og løse konkrete problemer. Se plan for udvikling af kreative og innovative kompetencer.
Stk. 5. Undervisningen skal tilrettelægges, så de studerende opnår kundskaber og kompetencer gennem målrettet arbejde med sprog og kulturforståelse i undervisningen. Det skal gøre de studerende dygtigere til at anvende sprog og give dem indsigt i globale problemstillinger. Se plan for udvikling af sproglige og kulturelle kompetencer.
Stk. 6. De studerende skal opnå digitale kompetencer, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier og at indgå i digitale fællesskaber. I fagene skal de studerende lære at søge information og forholde sig kildekritisk, når de søger viden gennem digitale medier, og gennem undervisningen skal de studerende opnå erfaring med digitale fællesskaber og arbejde med skabelsen af digitale produkter Se progressionsplaner for udvikling af digitale kompetencer:
Informationskompetence

IT-operationelle kompetencer

Deltagelseskompetence

Produktive kompetence

Studieplaner

Årgang 2017-2020

Årgang 2018-2021

Årgang 2019-2022

[oprettes efter grundforløb]

Om studieområdet

Studieområdet omfatter syv tværfaglige forløb og afsluttes med studiområdeprojektet (SOP).

Her er en liste over de studieområdeforløb som de studerende skal igennem i løbet af studietiden:

  • SO1 Digitalisering
  • SO2 Sprog og Kultur
  • SO3 Bæredygtighed
  • SO4 Vækst
  • SO5 Kultur og marked
  • SO6 og SO7 Globalisering

Som udgangspunkt vil hver årgang gennemføre to studieområdeprojekter pr. semester.

Et vigtigt aspekt af studieområdet er fokusset på metode, hvilket er en del af forberedelsen til universitetet.

Herunder kan du finde studieplanerne for de gennemførte forløb sorteret efter årgang.

Overordnet studieplan:

Studieplan årgang 2017-2020:

Studieplan årgang 2018-2021:

Forløbsbeskrivelse SO6 og SO7 Globalisering

Studieplan årgang 2019-2022:

Forløbsbeskrivelse SO3 Bæredygtighed

Forløbsbeskrivelse SO4 Vækst

Forløbsbeskrivelse SO5 Kultur og marked

Forløbsbeskrivelse SO6 og SO7 Globalisering

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Denne hjemmeside har nogle cookies. Ved at trykke "Accept" accepterer du at disse cookies bliver anvendt. Omtalte cookies giver Wordpress og Onedotcom information om trafikken på hjemmesiden, hvilket hjælper virksomhederne til at effektivisere sig. Der er ikke mere info i disse cookies end du allerede har givet til sociale medier, cloud-tjenester eller dagligvarer butikker på nettet. I dag kan du selv fjerne cookies ved at kigge under "indstillinger" i din browser.