Category: Generel information

Dette er kategorien til indlæg der ikke er en nyhed, og ikke vedrører en bestemt uddannelse, men indeholder generelt relevante informationer om skolen.

Kontaktoplysninger

Kontakt Det Blå Gymnasium/EUD-EUX Business

CVR nr.: 10422485

EAN nr.: 5798000553705

Personale

Ledelse
Carsten Hogrefe

Rektor/direktørTlf.: (+45) 41773851

E-mail: hog@vestfyns.dk
Lone Holm-Nielsen

UddannelseschefTlf.: (+45) 64764252

E-mail: lhn@vestfyns.dk
Administration og kontor
Connie Reeh

Studiesekretær HHX & TillidsrepræsentantTlf.: (+45) 64764243

E-mail: crp@vestfyns.dk

Pernille Borne

Studiesekretær EUD & EUXTlf.: (+45) 64764244

E-mail: pmb@vestfyns.dk

Jonna Bang

BogholderTlf.: (+45) 64764242

E-mail: job@vestfyns.dk
IT & Service
Lennart Pedersen

PedelTlf.: (+45) 41773863

E-mail: lgp@vestfyns.dk

Bjarne Nielsen

PedelmedhjælperTlf.: (+45) 41818046

E-mail: bni@vestfyns.dk

Martin Gyldenhøj Bille-Hansen

Systemadministrator & UnderviserTlf.: (+45) 41773864

E-mail: mgb@vestfyns.dk

Helle Belin

IT-medhjælperTlf.: (+45) 23209594

E-mail: hel@vestfyns.dk
Undervisning & Vejledning

Charlotte Eliassen

Underviser

E-mail: che@vestfyns.dk
Philipp Festerling

UnderviserE-mail: pfe@vestfyns.dk

Pia Havshøi

Underviser & JobkonsulentE-mail: pha@vestfyns.dk

Carita Hønborg

Underviser & Team-leder EUD/EUXE-mail: cho@vestfyns.dk
Niels David Kolte

UnderviserE-mail: ndk@vestfyns.dk
John Kyed

UnderviserE-mail: jky@vestfyns.dk

Rie Nielsen

Underviser & UE-Vejleder (EUD)E-mail: rie@vestfyns.dk

Søren Olsen

Underviser & YE-koordinatorE-mail: son@vestfyns.dk
Carina Bebe Skaarup

Underviser & UE-Vejleder (HHX, EUX)Tlf.: (+45) 41773861

E-mail: cbs@vestfyns.dk
Barbara Anna Søndergård

Underviser & ATU-koordinatorE-mail: bas@vestfyns.dk

Jesper Terp

Underviser & TillidsrepræsentantE-mail: jet@vestfyns.dk

Lene Zinck

UnderviserE-mail: lzj@vestfyns.dk
Alexander Gam Østergaard

UnderviserE-mail: aoe@vestfyns.dk

Bestyrelsen for skolen

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer for Handelsgymnasiet Vestfyn 2016

Udpeget af:Kontaktinformation
Assens KommuneKarin Christiansen
Byrådsmedlem
Ebberupvej 93
5631 Ebberup
Tlf.: 40 96 83 74
Mail: karch@assens.dk
HKKarina Skovgaard Jørgensen
HK Midt
Lumbyvej 11
5100 Odense C
Tlf.: 23 99 12 07
Mail: karina.skovgaard.joergensen@hk.dk
HKMette Schmidt Hansen
Assens Kommune
Melbyvej 2
5610 Assens
Tlf.: 25 59 81 87
Mail: mshan@assens.dk
DI
(bestyrelsesformand)
Poul Bertelsen
Præstevænget 21
5610 Assens
Tlf.: 40 86 64 71
Mail: poul@bertelsen-plum.dk
DI
(næstformand)
Jacob Bjerre
Administrerende direktør
Skandinavian Tobacco Group
Tobaksvej 1
5610 Assens
Tlf.: 22 70 49 34
E-mail: Jacob.bjerre@st-group.com
SelvudpegetKristine Lawaetz Lyngbo
Direktør Udvikling Assens
Helnæsvej 15
5631 Ebberup
Tlf.: 24 90 87 20
Mail: kly@udviklingassens.dk
(TAP-repræsentant)Connie Reeh
Overassistent Handelsgymnasiet Vestfyn
Skovvej 4
5610 Assens
Tlf.: 64 71 16 22 / 22 14 54 14
Mail: crp@vestfyns.dk
LedelseCarsten Hogrefe
Rektor/konst. direktør
Handelsgymnasiet Vestfyn
Langbygårdsvej 6
5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64711622 / 64712310
E-mail: hog@vestfyns.dk

Lone Holm-Nielsen
Uddannelsesleder
Ebberupvej 81
5631 Ebberup
Tlf.: 64 71 16 22 / 24 46 93 66
(Lærer-repræsentant)John Kyed
Lektor Handelsgymnasiet Vestfyn
Heimdalsvænget 4
5610 Assens
Tlf.: 64 71 16 22 / 29 61 80 02
Mail: jky@vestfyns.dk
(Elev-repræsentant)Nicklas Reuther
Det Blå Gymnasium
Handelsgymnasiet Vestfyn
Mail: nicklas.dollard@gmail.com
(Elev-repræsentant)Mikkel Kønigsfeldt
Det Blå Gymnasium
Handelsgymnasiet Vestfyn
Mail: mikkelk7@gmail.com

Ledige stillinger

Her kan du se de ledige stillinger på skolen.

Du finder alle de ledige stillinger her på siden, hvis der er nogle.

Søg uopfordret

Du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning, hvis der ikke er nogen ledige stillinger for øjeblikket. Send ansøgningen til vestfyns@vestfyns.dk og skriv ansøgning i emnefeltet.

Vedtægter

Hent og læs vores vedtægter her

Synergiskolerne

Vi deltager i et samarbejde med nogle af Danmarks mindre erhvervsskoler, og dette samarbejde har navnet Synergiskolerne.

Formålet med samarbejdet er at sikre vore elever muligheder for studierejser, der ellers kun findes på de allerstørste skoler samtidig med at det nære miljø på den mindre skole bevares.

Et andet formål med samarbejdet er at sikre vore lærere et fagligt netværk, der ikke ses tilsvarende inden for den danske skoleverden.

Det tredje formål er de rent driftsmæssige i forhold til økonomi, udvikling og administration, hvor vore omsætningstal og årselevtal muliggør rabatter, der ellers kun kommer større enheder til gode.

Læs mere på www.synergiskolerne.dk

Fælles værdier

Relationer

Vi arbejder målrettet på at skabe tætte relationer internt og eksternt, såvel nationalt som internationalt.

Vi tror på, at tætte relationer internt, det gælder: elev-elev, elev-medarbejder, medarbejder-medarbejder – skaber motivation og kvalitet. Ligeledes vægtes tætte relationer til samarbejdspartnere, erhvervsliv, videregående uddannelser etc. højt, idet det skaber kvalitet i uddannelserne og baner vejen for elevernes fremtid.

Tillid og ansvarlighed

Vi arbejder bevidst med at vise elever og medarbejdere tillid, da vi tror på, at tillid medfører engagement og begejstring i hverdagen. Vi tror på, at en tillidsbaseret omgangstone skaber de bedste betingelser for motivation og udvikling.

Med udgangspunkt i demokratiske værdier og almendannelse arbejder vi kontinuerligt på at skabe ansvarlighed såvel hos elever som hos medarbejdere. Vi tror på, at tillid og ansvarlighed går hånd i hånd.

Udvikling

Både på det personlige, det faglige og det institutionelle plan er målet til stadighed at løfte den enkelte og skabe fælles udvikling.

Enhver medarbejder skal opleve en vedvarende faglig og pædagogisk udvikling, således at skolen markerer sig blandt de førende uddannelsesinstitutioner. Enhver elev skal opleve at tiden på skolen har udviklet deres personlige og faglige kompetencer, som et solidt grundlag for deres fremtid.

Den gode undervisning

Mål for den gode undervisning

Studie- og ordensregler

Disse studie- og ordensregler skal sikre et godt undervisningsmiljø på Skolen. Det er elevens pligt at følge studie- og ordensreglerne, og det er en betingelse for at få SU, at eleven er studieaktiv. Læs studie- og ordensreglerne her:

Missioner og visioner

Mission

Skolen vil tilføre eleverne studieforberedende, erhvervsrettede og almendannende kompetencer såvel som personlig udvikling i et lokalt og globalt perspektiv.

Visioner

Skolen vil være en attraktiv uddannelsesinstitution der sikrer videns- og kompetenceudvikling på et højt niveau.

Vi vil være anerkendt som en innovativ og fremsynet uddannelsesinstitution, der er blandt de fremmeste i Danmark.

Eleverne skal mærke, at skolen har tilført dem faglige og personlige kompetencer, der kvalificerer dem til videre uddannelse.

Vi vil såvel i den daglige undervisning som på studieture til udlandet udvikle eleverne til at kunne agere i en global verden.

EUS

Nu kan du blive jobparat på 5 uger!

Eus5 – erhvervsuddannelse for studenter (se flyer her)

Tag et 5–ugers merkantilt grundforløb på EUD Business i Glamsbjerg og bliv klar til en elevplads inden for Detail, Handel eller Event

Start:2. december 2019. Slut: 16. januar 2020(Tilmelding senest fredag den 25. oktober kl. 12.00) 
AdgangskravBestået stx, htx, hf eller teknisk eux-forløb og have mindst 02 i gennemsnit i både dansk og i skriftlig matematik fra folkeskolens 9. eller 10. klasse.
SUHvis du er fyldt 18 år, har du ret til at få SU under din uddannelse. Du kan læse alt om reglerne for SU på SU.dk.
Indhold• Virksomhedsøkonomi C
• Afsætning C
• Uddannelsesspecifikt fag (USF) målrettet branchevalg
EksamenDer afsluttes med eksamen i et af grundfagene og en grundforløbseksamen, der skal bestås.
Bemærk: Eventuddannelsen er en kvoteuddannelse, uddannelsesaftalen skal være indgået inden start på grundforløbet.
Inden start skal du vælge:• Butik/detail
• Handel
• Event
Butik/detailSportsudstyr, elektronik, tøj og mode, bolig, smykker, sko, blomster, dagligvarer m.fl.Salgsassistent hos fx Matas, Magasin, Imerco, Bilka, Rema.
Blomsterdekoratør hos blomsterhandlere
Dekoratør hos fx Magasin, Ikea, H&M
HandelSalgsarbejde, rådgivning, ordrehåndtering, indkøb, priskalkulationHandelsassistent hos fx Davidsen, Bygma, Sanistål, Peugeot
Indkøbsassistent hos fx Stark, Cabinplant,
Logistikassistent hos fx Stark, Bianco, Ib Andreasen, Forsvaret, Lidl danmark
EventPlanlægningsarbejde med forskellige aktører om at skabe og koordinere forskellige eventsEventkoordinator hos fx Egeskov slot, Magasin, Red Barnet, Ceres park & Arena

Læs mere om dine muligheder: www.ug.dkwww.uddannelsesnaevnet.dk, www.vestfyns.nu

For yderligere information omkring uddannelsen kontakt:

U&E – vejleder Rie Nielsen, tlf.:29119266 / rie@vestfyns.dk

For yderligere information omkring optagelse kontakt:

Studiesekretær Pernille Borne, tlf.: 64764244  / pmb@vestfyns.dk

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Denne hjemmeside har nogle cookies. Ved at trykke "Accept" accepterer du at disse cookies bliver anvendt. Omtalte cookies giver Wordpress og Onedotcom information om trafikken på hjemmesiden, hvilket hjælper virksomhederne til at effektivisere sig. Der er ikke mere info i disse cookies end du allerede har givet til sociale medier, cloud-tjenester eller dagligvarer butikker på nettet. I dag kan du selv fjerne cookies ved at kigge under "indstillinger" i din browser.